M U N V I G A
 

 

Om oss

Munviga är en damkör i Uppsala med ca 25 medlemmar och stor energi där sångglädjen är drivkraften.

Kören har medverkat vid bl. a. en Live-aidkonsert januari 2005, Körstämman i Hammarskog juni 2005, Visor på körvis 2006, ”Vårt enda hem är kärleken” 2007 och konserten "Sånt e livet" 2008. Under 2009 medverkade vi i en större välgörenhetskonsert, "I Dur och Skur" för Malawi. I maj 2010 hade vi en lyckad konsert samt skivinspelning i Ärentunakyrkan, "Mellan Himmel och Jord". Till sommaren 2011 är vi inbjudna att samarbeta med Åbo Damkör i Åbo Sång- och Musikfest, "Ta i Ton". Det samarbetet fortsätter till hösten då Åbo Damkör kommer till Uppsala för en gemensam konsert.

Vår dirigent är Gina van Dam från Kroppsmusikalen; trubadur, sångpedagog, kompositör och tonsättare. Hon har över 30 års erfarenhet av att leda körer och leder även kommunkören Carizzma, körskolan Wåga och seniorkören Goldsingers.